English

ISSN 2067-7839
ISSN Online: 2247 - 9376
ISSN - L: 2068 - 780X
Bucuresti

Recomandări pentru autori

Fiecare articol va fi elaborat în limba română şi în limba engleză, fiind însoţit de un abstract format din 10 rânduri şi cuvinte cheie: maxim 8.
Autorii materialelor propuse spre publicare sunt rugaţi să respecte recomandările formulate mai jos:
- Articolele şi studiile trebuie să cuprindă între 4 şi 30 de pagini;
- Textul lucrării propriu-zise va fi însoţit de un rezumat în limba engleză de maximum 10 rânduri;
- Manuscrisele trimise către publicare la Revista Euromentor vor fi redactate după următorul format:
*Microsoft Word:
- Margini: Top:2,2 cm.; Left; 1,8 cm; Buttom:2,2 cm; Right:1,8 cm.
- Tipul fontului: Book Antiqua;
- Mărimea fontului: Titlul articolului trebuie scris boldat cu corp 14; la un rând spaţiu, numele autorului scris boldat cu corp 12, iar instituţia de provenienţă boldat cu corp 12. La 2 rânduri sub instituţie, abstractul trebuie scris italic cu corp 11, iar la 1 rând sub abstract, cuvintele cheie, la două rânduri sub abstract, textul se va redacta cu corp 12, font normal.
- Notele de subsol vor fi redactate cu 10;- Bibliografia va fi aşezată la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică. La cărţi se vor menţiona, în ordine autorul(-ii), anul apariţiei, titlul scris cu litere cursive, locul editării, editura, , volumul, pagina (-ile) la care se face trimiterea.

- Model de articol pentru publicare in revista EUROMENTOR - descarca de aici

Note
1. Autorul isi asuma responsabilitatea pentru ideile exprimate in articolelel publicate
2. Autorii au obligatia sa respecte legislatia in vigoare privind copyright-ul.
3. Toate articolele sunt analizate de 2 experti prin metoda double-blind peer review. Acest proces poate dura intre 2 si 3 luni. Editorii pot cere reviuziuri si reformataii ale manuscriselor
4. Revista de cercetare este open-access
5. Autorul nu poate publica un articol in mai multe reviste de cercetare
6. Drepturile de copyright sunt transferate revistei de cercetare iar materialele pot fi folosite conform Licentei Creative Commons

 

 

 

 

 

   

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.